Contact

stichtingsbestuur Rotor
Eva Geene, voorzitter
Riny van Empel, penningmeester
vacature, secretaris

Stichting Rotor is een algemeen nut beogende instelling met als doelstelling het organiseren van culturele activiteiten (zonder winstoogmerk) in de gemeente Zundert, in de meest brede zin van het woord. Rotor wordt financieel ondersteund door de gemeente Zundert. Medewerkers en bestuur doen hun werkzaamheden voor Rotor onbetaald en op vrijwillige basis. Alleen artistieke bijdragen (programmering) worden indien van toepassing vergoed. Op verzoek wordt financieel inzage gegeven in de organisatie en de activiteiten.

Bankrekening NL91 RABO 01605 99 377
KvK Breda 41103156
fiscaal nummer 0034.40.552